Vakbarát oldal

Látogatók száma:

Projekt leírása:

A nettó 163 millió forintos beruházással, melyhez európai uniós támogatás is hozzájárult, 2011. év végi komplex hulladékgazdálkodási program valósul meg Galgahévízen és a környező három településen. A programmal a környezettudatos lakosság számára teljesen kiépült a szelektív hulladékgyűjtés rendszere, és még tisztábbak, egészségesebbek lesznek a települések. A Szelektív és Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. megalakulásának 10. évfordulójára szervezett nyílt napon bemutatásra került a beruházás, és szemléletformáló eseményekkel várták az érdeklődőket.

Előzmények:

1996-ban Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok települések önkormányzatai úgy döntöttek, hogy közös összefogásban regionális hulladéklerakó és hasznosító telepet építenek. A beruházás finanszírozására pályázatot nyújtottak be az önkormányzatok állami pénzalapokra, többek között az Központi Környezetvédelmi Alapra, Állami cégtámogatásra és a Pest Megyei Településfejlesztési Tanács támogatására is. A támogatások 70%-ban járultak hozzá a megvalósításhoz. A beruházás befejezésének határideje 2000. december 31 volt. Ekkor már a technológiai és a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges gépek és eszközök rendelkezésre álltak. Az üzemeltetésre a beruházó Önkormányzatok saját tulajdonú Kft-t hoztak létre 1999-ben.
A négy együttműködő településen egyszerre került bevezetésre a szelektív hulladékgyűjtés 2001. január 2-án. Az úgynevezett házhoz menő gyűjtési módot vezették be, melynek során a hulladékok 3 frakcióra válogatva-nedves (nem hasznosítható), száraz (hasznosítható) és szerves (komposztálható)-gyűjtik be. A száraz hulladékot válogatás után újrahasznosítható vállatoknak értékesítik.

Aktuális projekt bemutatása

Azonban a rendszer fejlesztése szükségessé vált, ugyanis az eltelt évek során a korábban beszerzett technológiai és hulladékgyűjtő járművek folyamatosan jelentős igénybevételnek vannak kitéve. A biztonságos üzemeltetés, valamint a visszagyűjtött hulladékok fokozatos növekedése szükségessé teszi a fejlesztést. A társult önkormányzatok által Környezet és Energia Operatív Program KEOP- 7.1.1.1- 2008 Települési szilárdhulladékok gazdálkodási rendszerek fejlesztése című kiírásra benyújtott és elnyert pályázatának keretében az előkészítő munkák megkezdésére 2009 tavaszán került sor, melynek költsége nettó 4,9 millió Ft. Ennek 84,9 %-át az Európai Unió és a magyar kormány biztosítja, míg az önrészt a társult önkormányzatok finanszírozzák.
A második fordulós pályázat sikeressége esetén a projekt keretében jelenleg használatban lévő technológiai és hulladékgyűjtő járművek kiváltását szeretnénk memaroonani, valamint a szállítandó zöld hulladék csökkentése érdekében a házi komposztálást bevezetni az érintett térségben. A teljes beruházás várható összköltsége 163 millió forint.
A rendszert működtető Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. alapításának évfordulójára és a lakosság további ösztönzésére nyílt napot rendez a turai Regionális hulladéklerakó és Hasznosítható Telepen. A programra 2009. június 20-án került sor, a megnyitó 14 órakor Dr. Basa Antal Galgahévíz polgármestere tartotta. A projekt bemutatása után a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetbarát Termék Kht. képviselője átnyújtotta a Szelektív komposzt az Európai Unió Ökocímkéjének elnyerését igazoló oklevelet. Az érdeklődők vezetett sétán vehettek részt a hulladékhasznosító telepen, míg a gyerekeket mesejáték és kukásautó kiállítással várták a szervezők.


A projekt az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Nemzeti Fejlesztési ÜgynökségKözreműködő hatóság:


Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság

1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park, "D" porta
Levélcím: 1399 Budapest, Pf.: 677
Telefon: 06-1-238-6666
Fax.: 06-1-238-6667
E-mail cím: fi_titkarsag@kofi.gov.hu
A honlapot készítette: Sednüt Bt.